Varnostni sistem

Vsi programi omogočajo uporabo ti. varnostnega sistema. Z njim lahko operaterjem omejujemo ali pa dodeljujemo pravice do uporabe posameznih funkcij programov.

Deluje na dveh nivojih.

Takoj po vstopu v program lahko na mestu, ko izbiramo uporabniški naziv, s katerim želimo delati, operaterjem omejujemo delo s posameznim uporabniškim nazivom.

Kasneje pa je možno na katerem koli mestu omejevati uporabo posamezne funkcije programa.

Natisni