Uvoz šifranta Stroji

Podatke iz šifranta  Stroji uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb   - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

·      Uvozna datoteka – vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o strojih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Konverzija iz – izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA.

·      Način prenosa – imamo tri možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov - obstoječe podatke o strojih popravi, nove doda.

·      Samo dodajanje zapisov - doda samo nove podatke o strojih.

·      Prekrijemo obstoječe stanje - briše obstoječe podatke o strojih in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo: »Trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

Natisni