Urejanje vrstic računa

Podatke o vrstici računa urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici računa s podatki o artiklu ali tekstovni vrstici, kateri lahko spremenimo želene podatke. Če smo v nastavitvah blokirali delo s skladiščnimi artikli, obstoječim vrsticam s takimi artikli ni možno spreminjati količine.

Natisni