Urejanje podatkov o delovnih postajah

Izbere se gumb  - Popravi zapis (Enter) in odpre se okno Zamenjava cene delovne postaje:

 

Na tem oknu so naslednji podatki:

  • Šifra artikla – vidi se šifra izdelka delovnega naloga.
  • Vrstica sestavnice – vidna je vrstica (zaporedna številka) operacije.
  • Šifra operacije – operacija za katero pregledujemo podatke.
  • Šifra del. postaje – delovna postaja na kateri se izvaja operacija..
  • Količina – kakšna je potrebna količina operacije za izdelavo nadrejenega artikla (prikazano v HH:MM:SS).
  • Cena -  podatek se predlaga iz šifranta in jo lahko popravljamo. Za delovne naloge z letnico 2006 ali starejše je z modro barvo prikazan tudi cena preračunana v EUR.

Natisni