Davek na dodano vrednost od 1.7.2015

S 1.7.2015 bo v uporabi nov modul DDV. Glavni razlog za zamenjavo je potreba po večji prilagodljivosti zaradi sprememb zakonodaje in lokalizacijah za tuje države.

Kaj omogoča?
Nov modul DDVN omogoča nastavitve različnih davčnih stopenj, spreminjanje višin stopenj, nastavitev števila knjig za evidence, nastavitev samih evidenc in obračuna davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV).

Kaj to pomeni za delo?
Davčna obdobja do 1.7.2015 bo potrebno dokončati in obračunati v modulu DDVC. Račune, ki sodijo v davčna obdobja od 1.7.2015 pa vnašati v nov DDV. Do modula dostopamo preko Knjigovodstvo – Davek na dodano vrednost N.

Videonavodila
Videonavodila se nahajajo na starem portalu NRP (http://nrp.saop.si), kjer ste nekoč oddajali zahteve po pomoči. Će ste morda založili uporabniško ime in geslo, pišite na klicnicenter@saop.si. Ogled posnetkov je možen samo z brskalnikom Internet Explorer.

Pisna navodila

Natisni