Prevzem dokumenta iz eRegistratorja

Prevzem dokumenta iz eRegistratorja omogoča pridobitev dokumenta iz eRegistratorja. Dokument se dostavi iz eRegistratorja v datotečni sistem. Da bi se operacija uspešno izvedla mora imeti kličoči operater najmanj pravico branja za vrsto dokumenta, ki ga je zahteval. Poleg tega mora imeti operater omogočen dostop do uporabnika SAOP iCentra, ki je lastnik dokumenta.

Da bi se prenesel ustrezen dokument mora kličoči odjemalec zagotoviti naslednje podatke:

  • ID dokumenta iz eRegistratorja
  • Ime mape, v katero se bo odložil prevzeti dokument

Iz eRegistratorja se vedno dostavi zadnja shranjena različica dokumenta.

Natisni