Promet po skladiščih in kontih

Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po skladiščih in kontih. Osnovni pregled je na ravni tipa prometa/analitike.

Najprej se odpre okno Pregled prometa po skladiščih in kontih, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke.

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

Upoštevaj otvoritev – izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).

Prikaži po analitikah – izberemo ali se vrednost izdaje razdeli po analitikah , kar pomeni, da se vrednost izdaj v okviru konta porabe razdeli na analitike (za vsako kombinacijo stranka, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika se prikaže po en znesek), ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost) in pomeni, da se vrednost izdaj prikaže na nivoju konta porabe.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katerega želimo podatke pregledovati.

Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče za katero želimo podatke pregledovati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev je naslednje:

prikaz zbirnih podatkov za skladišče

prikaz zbirnih podatkov za skladišče in konto zaloge

prikaz zbirnih podatkov na nivoju prejema/skladišča, konta porabe (izdaje) in prenosa/skladišča za skladišče/konto porabe

prikaz analitičnih podatkov izdaj na nivoju skladišče/konto zaloge/konto porabe

Natisni