Vnos zbira:

S klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) se nam odpre okno, v katerega vnašamo podatke o zbiru:

 

·      Šifra – oznaka zbira, podatek je lahko alfanumeričen. Npr. če želimo zbir kontov skupine 12, je lahko šifra zbira 12 ali pa kar KUPCI.

·      Naziv – vpišemo naziv zbira, poljuben tekst. Npr. če se navezujem na prejšnji primer, bi lahko bil naziv Terjatve do kupcev.

·      Konti – vpišemo konte, katerih vknjižbe želimo združevati. Konte vpišemo na tak način, da kliknemo na gumb Vnesi zapis. Odpre se okno, kjer vnesemo konto ali pa zaporedje kontov, ki sestavljajo ta zbir:

·      Od konta – vpišemo šifro konta, od katerega se bo začelo zaporedje kontov za ta zbir.

·      Do konta – vpišemo šifro konta, do katerega se bo pripravljalo zaporedje kontov za ta zbir. Če ne gre za zaporedje kontov, v primeru da želimo upoštevati samo en konto, potem je v polje Do konta zapišemo isti konto, kot smo ga zapisali v Od konta.

Če je v zbir vključenih več zaporedji kontov, potem ponovimo vnos kontov večkrat.

Natisni