Verzija 2017.13.002

  • Odpravljena težava pri naknadnem davčnem potrjevanju računa, v primeru vezane knjige računov, ko se je pojavilo opozorilo "ProtectedID ne obstaja".
  • Priprava e-računov omogoča pripravo novih e-dokumentov, neposredno povezanih z e-računi npr. e-predračune, e-dobropise, e-bremepise.

Natisni