Verzija 2020.14.001 z dne 16.10.2020

  • Knjiženje – delovni nalogi; na prikazu napredovanja delovnih nalogov smo v sklopu podrobnosti prikaza porabe sestavin spremenili mehanizem izračuna že izdanih količin in odstotkov ter preostalih količin in odstotkov. Izdane količine (in odstotki) se sedaj neodvisno od statusa vedno prikazujejo glede na predvideno (razpisano) količino izdelka. Količine (in odstotki) za izdajo pa so odvisni od že izdane količine oziroma od statusa delovnega naloga.
  • Podatkovno skladišče – za potrebe podatkovnega skladišča (PBI) sta dodani dve funkciji povezani s stroški dela: ufn_SAOPPBI_VRPDelovnaMEsta in ufn_SAOPPBI_VRPKnjigeDN
  • Izboljšana povezava med vrsticami plana proizvodnje in delovnimi nalogi (polnijo se povezovalne tabele SAOPLink). Dodano na vse funkcije razpisa delovnih nalogov iz plana proizvodnje; pri funkciji »brisanje rezervacij« se pobriše tudi povezava v SAOPLink tabeli.

 

Natisni