Kalo

Izpis omogoča pregled podatkov kalu. Omogoča primerjavo knjiženih odpisov in inventurnih razlik in podatke primerjati z dovoljenim kalom in vrednostjo prejemov v izbranem obdobju. Obdelujejo se samo podatki za artikle, ki imajo izpolnjeno šifro skupine za kalo.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Tip skladipča – vpišemo ali izberemo tip skladišča, za katerega želimo pregledovati kalo.

Škladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče, za katero želimo prikazati podatke. Če skladišča ne vpišemo, se prikazujejo podatki za vsa skladišča izbranega tipa.

Skupina za kalo – vpišemo oziroma izberemo skupino za kalo, za katere želimo prikazati podatke.

Izloči promet – vpišemo oziroma izberemo skupino če želimo, da se določena knjiga prejemov ne upošteva pri prometu prejemov v obdobju.

Upoštevaj začetno stanje – obkljukakmo, če želimo, da se za blago, katero v izbranem obdobju ni imelo nobenega prejema, upošteva začetno stanje.

Obdobje prometa - datum – vpišemo oziroma izberemo obdobje, katerega promet se bo upošteval pri pripravi poročila. Vnos podatka je obvezen.

Odpisi - Vrsta prometa – vpišemo ali izberemo vrsto prometa – izdaje ali prejeme, ki predstavlja odpise blaga. Če podatek ni vpisan, se odpisi ne upoštevajo pri pripravi poročila o kalu.

Inventure - Vrste prometa – vpišemo ali izberemo vrsto prometa - izdaje, ki predstavlja inventure. Če podatek ni vpsian, se odpisi ne upoštevajo pri pripravi poročila o kalu.

Prikaz artikov – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po artiklih.

Prikaz po skupinah artiklov – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po skupinah artiklov.

Prikaz po davkih – označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po stopnjah DDV.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni