Masovni obračun obresti

V primeru, da želimo izračunati obresti za več strank hkrati oziroma za več obračunov hkrati, uporabimo gumb Izračun obresti (Alt + R)  v oknu Obračuni. Odpre se novo okno Izračun obresti.

Določimo:

  • Leto – definiramo leto, za katerega bomo računali obresti.
  • Datum obračuna – izračun obresti lahko omejimo z obdobjem, za katerega bomo računali obresti. Če pustimo polji prazni, bo program upošteval vse zapise.
  • Šifra obresti, Številka obračuna, Stranka – omejimo izračun glede na šifro obresti, številko obračuna oziroma šifro stranke.
  • Obračun za – izberemo ali Samo neizračunane (obresti se bodo izračunavale samo za tiste obračune, kjer obresti še nismo izračunali) ali Tudi že izračunane (že izračunane obresti se brišejo in ponovno izračunajo).

Natisni