Verzija 2021.05.001 z dne 06.04.2021

 • Omogočen izračun mesečnih seštevkov po delovnih mestih.
 • Omogočen prikaz zneskov mesečnih seštevkov na novem zavihku v neposrednem obračunu.
 • Omogočen prikaz ključnih podatkov v grafični obliki na obračunskem listu.
 • Popravljen izračun odstotka dohodnine na obračunskih listih  za javni sektor v primeru poračuna dohodnine
 • Formule
  • Urejeno delovanje funkcije MH.
 • OLAP analiza obračunov
  • Omogočen prikaz obračunanih osnov zaposlenih. Zaradi preglednosti se v OLAP analizi ponujajo samo osnove, ki v šifrantu osnov zaposlenih imajo izbrano nastavitev Prikaz v OLAP analizi obračunov.
  • Pripravljena nova OLAP analiza kontiranja vrst obračuna.
 • Izračun osnov za boleznino
  • Če leto osnove ne obstaja, se samodejno doda pri izračunu osnov.
  • V osnovo za boleznino prištevamo delovno oz. poslovno uspešnost ( vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111 )
 • Obrazec ER-28
  • Zneski na obrazcu vsebujejo vrste obračuna grupe 9 z vrsto prejemka DOH 1111
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Omogočen izvoz podatkov iz preglednice uspešnosti in uvoz ocen s čarovnikom. Funkcionalnosti sta povezani s plačljivo aktivacijsko kodo.
  • Urejeno ločeno evidentiranje ročnega vnosa osnovne plače od A010 – Osnova za izračun
  • Urejeno osveževanje podatka obseg sredstev v primeru ročnega vnosa A010 – Osnova za izračun.
  • Dopolnjeno zaokroževanje pri delitvi izplačanega zneska po mesecih.
  • Onemogočen gumb za shranjevanje osnovne plače zaposlenih v primeru zaključenega obračuna uspešnosti.
 • Evidenca prisotnosti
  • Urejen izpis viška ur v primeru, ko je mesečna delovna obveznost iz urnika manjša od mesečne delovne obveznosti vpisane na obračunu in zaposleni ima nadure, ki skupaj z rednimi urami še vedno ne presegajo mesečne delovne obveznosti obračuna.
  • Omogočena izbira organizacijske enote pri prenosu v obračun.

 

Natisni