Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za konsignanta

Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje »Pregled prometa artiklov za konsignanta« z letom za katero pregledujemo podatke.

Razvrščena je po šifri konsignanta. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni