verzija 2017.03.002

Sociala

Poročila:

  • Generator poročil: Na poročilo Stanovalci v zavodu dodan podatek Oddelek, Osebni zdravnik ter Podatki o osebnem dokumentov
  • SOC DOM: Opravljena napaka pri izpisu 8. točke. Iz forme Stanovalec – Načini plačila-Soc obrazec se v primeru dveh zapisov za istega stanovalca črpa zadnji, aktualni zapis. 

 

Obračun

  • Zdravstvo – Obračun: Urejeno, da se izdani računi zdravstva (na našo izbiro oziroma ukaz) arhivirajo šele ko izberemo gumb Shrani oziroma Tiskaj
  • Prenos v FRS: Odpravljena napaka pri prenosu obračunov za posameznike (v primeru pred in poobračunov). 

 

Vlaganje dokumentacije v eRegistrator

V primeru, da dokument v eRegistratorju že obstaja in da v modulu SZO kreiramo njegovo novo različico, se le-ta v eRegistrator shrani kot nova verzija dokumenta.

 

 

Natisni