Najemi v iCentru

V tem navodilu je opisan postopek dela z najemi v modulu Osnovna sredstva in drobni inventar v skladu s spremembami MSRP 16. Programska rešitev omogoča:

  • pripravo amortizacijskega načrta oz. izračun sedanje vrednosti obveznosti iz najema z obračunom obresti v modulu Obračun obresti s fiksno najemnino za celotno dobo trajanja najema za:  
    • mesečno odplačevanje na začetku ali na koncu meseca,
    • kvartalno odplačevanje na začetku ali na koncu kvartala in
    • letno odplačevanje na začetku ali na koncu leta.
  • knjiženje obresti,
  • knjiženje amortizacije.

 

Navodila

Natisni