Zajem prostoročnega podpisa na dokument

V programu Saop iCenter je na nekaterih izpisih omogočeno zajemanje prostoročnega podpisa (avtograma) preko ustreznih naprav, kje se lahko podpišemo in se potem ta podpis natisne na tiskalnik ter shrani v dokument na ustreznem obrazcu, skupaj z ostalimi podatki.

Zajem prostoročnega podpisa na dokument

 

 

Natisni