Kontrola usklajenosti zaprtih postavk

Od verzije 6.22. naprej se bo ob zagonu Dvostavnega knjigovodstva samodejno zagnala kontrola usklajenosti zaprtih postavk, usklajenosti saldov v bilanci, karticah in odprtih postavkah.

 Kontrola usklajenosti zaprtih postavk

Natisni