Omejitve sejnin

Za prejemnike sejnin je mogoče vnesti omejitve skupnega izplačila sejnin za izbrano obdobje. Obračun na osnovi teh omejitev izvaja kotrole prekoračitev v obdobju, določenem v nastavitvah.

 

Šifra – vpišemo šifro prejemnika ali izberemo iz šifranta strank

Omejitev – z  označimo, da se omejitev dejansko upošteva v obračunu, prazno pomeni, da se omejitev ne upošteva.

Od – datum začetka veljavnosti omejitve

Do – konec veljavnosti

Odstotek – višina omejitve se lahko izračuna v odstotku županove plače ali znesku

Znesek – znesek omejitve. Vnos je dovoljen, če je odstotek  0.

Kontrolno obdobje – leto ali mesec

 

Natisni