Gospodarstvo – Nadomestilo zaradi obveznosti varstva otrok - dopol.navodilo 30.11.2020

Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka, ima pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z ZDR-1, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (138. člen ZDR-1). Skladno s tem ima delavec pravico do nadomestila plače v višini 80 % osnove iz 7. odst. 137. člena ZDR-1.

Gospodarstvo – Nadomestilo zaradi obveznosti varstva otrok

Natisni