O programu

Program Kadrovska evidenca  je namenjen obdelavi kadrovskih podatkov. To je program za spremljanje osebnih podatkov zaposlenih in splošnih kadrovskih podatkov. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi SAOP programi.

Program je namenjen vodenju evidenc o zaposlenih, s tem da omogoča vnos in izpis različnih kadrovskih podatkov, ki so razvrščeni v več logičnih celot.

Podatke o zaposlenih lahko poljubno izpisujemo, možen pa je tudi izpis vseh kadrovskih in splošnih šifrantov. Podatki na zaposlenih so razvrščeni v naslednje skupine: osebni podatki, družinski člani, izobrazba, stiki, listine, podatki plač ter številni drugi.

Natisni