Bližnjice pri obračunu plače

Poleg "standardne navigacije" za dostop do posameznih funkcij je pri obračunu vgrajena možnost uporabe bližnjic za neposreden dostop do funkcionalnosti ki se največ uporabljajo.

S funkcijsko tipko "F2" se na levi strani glavnega okna odpre  in zapre (izmenično) navpični "Trak" z bližnjicami. Bližnjice omogočajo dostop do zadnjega (najnovejšega) obračuna.

 

 

Aktivira se klikom na bližnjico ali funkcijsko tipko, ki je napisana na bližnjici.

 

V spodnjem delu okna sta gumba za izbiro dveh skupin bližnjic.

 

 

Obračun

Nastavitve obračuna (F5) – s to izbiro ali tipko "F5" se odpre okno nastavitev obračuna

Neposredni vnos (F6) – odpre se neposredni vnos obračuna

Posredni vnos (F7) -  odpre se posredni vnos obračuna

Izpisi (F8) – odpre se nastavitveno okno izpisov

 

Zaposleni

Šifrant zaposlenih (F3) – odpre preglednico zaposlenih

Krediti zaposlenih -  odpre vnosno preglednico kreditov

Osnove zaposlenih -  odpre vnosno preglednico osnov zaposlenih. Preko te bližnjice ni mogoče vnašati osnov obračuna zaposlenih, ki so vezane na delovna mesta razporeditev, ko je zaposleni razporejen na dve ali več delovnih mest (JS).

Natisni