Gumb Briši uporabo

Ukaz je namenjen brisanju določene sestavine iz sestavnic (sestavov). Ob aktiviranju gumba Briši uporabo (Alt + B) , se odpre okno Briši uporabo sestavine.

V tem oknu se lahko vnese naslednje podatke:

  • Sestavina - vpišemo šifro artikla, oziroma ga poiščemo v šifrantu Artikli, ki ga želimo izbrisati iz sestavnic.
  • Datum brisanja – v kolikor datuma ne izpolnimo se sestavina iz izbranih sestavnic izbriše, v kolikor datum izpolnimo se sestavini v izbranih sestavnicah vpiše datum konca veljavnosti.

 

V spodnjem delu okna imamo še možnost izbora sestavov. Če tu ne vnesemo nič se bo izbrisala sestavina pri vseh sestavnicah, ki jo vsebujejo. Če pa damo tukaj omejitve se bo zamenjala sestavina glede na omejitve.

Podatki pri izboru sestavov so:

  • Sestav od do – vnesemo od do šifre artikla ali jo izberemo iz šifranta artiklov.
  • Skupna od do – vnesemo od do skupine artikla ali jo izberemo iz šifranta skupin artiklov.
  • Klasifikacija od do - vnesemo od do klasifikacije ali jo izberemo iz šifranta klasifikacij.

Natisni