verzija 2017.01.000

  • Preglednica:
    • Vnosno okno: Urejeno pravilno predlaganje Šifre odbitnega deleža iz glave na vnos vrstice DDV.
  • Obračun: Oddaja na e-davke: Urejeno posredovanje davčne številke zastopnika.

    Natisni