Delovna telesa

Ob aktiviranju se prikaže preglednica vseh delovnih teles (odbori, komisije …). Za vsakega vnesemo naslednje podatke:

Šifra – trimestna šifra delovnega telesa.

Natisni