Uvoz podatkov

Uvoz podatkov

Pri preglednici posrednih vnosov je poleg izpisa Kontrolnega pregleda ikona za uvoz podatkov za obračun . Z uvozom lahko v obračun prenesemo podatke kot so število ur, zneski na enoto, bruto zneski in odstotki posameznih vrst obračuna ter šifre SM, SN, referentov in delovnih nalogov. V nastavitvah uvoza določimo:

Uvoz iz mape – ime mape, kjer so shranjeni podatki za uvoz.

Shrani kopijo – potrdimo, če želimo, da se po uvozu shraniti kopijo vhodnih podatkov.

Mapa kopij - vnesemo ali izberemo ime mape, v katero želimo shraniti kopijo uvoženih podatkov.

 

Natisni