Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

  • Dodana kontrola uporabljenih zapisov med brisanjem iz šifrantov: relacije, naloge, vrste potnih stroškov in vozila.
  • Urejeno osveževanje statusov po prenosu predujma v plačilni promet.
  • Onemogočen prehod naloga v status 50 v primeru neizplačanih predujmov.
  • Onemogočeno urejanje predujmov v primeru statusov 50 ali višjih.
  • Na zaslonu za vnos potnega naloga je dodano polje z nazivom skupine potrjevalcev.
  • Odpravljena težava pri prenosu mesečnega naloga v OPZ (zaokroževanje)

Natisni