Glavni meni

Ob zagonu programa KRJ se odpre glavni meni, ki nam omogoča pregled nad možnostmi programa.

·      Jedilniki (Alt+J) – drevesna preglednica, kjer hranimo vse podatke o jedilnikih po dnevih. Jedilniki so tudi izhodišče za izpise in povezavo z OST in MSP.

·      Šifranti (Alt+F) – šifranti artiklov (jedi in sestavine), enot, obrokov, menijev in storitev, s katerimi ustvarimo primerno okolje za program KRJ.

·      Uporabnik in računalnik (Alt+U) – tu so nastavitve, ki so potrebne za pravilno delovanje programa KRJ. (povezave s šifranti, OST, MSP,…). Tu imamo tudi kontrolo nad uporabniki, operaterji, licencami, arhiviranjem, …

·      Zapri (Alt+Z) – Zaključek programa.

Ob prvem zagonu programa najprej vnesemo nastavitve in nato potrebne šifrante, kar je osnova za delovanje programa KRJ.

Natisni