Minimalna plača ter Razlika do minimalne plače od 1.1.2020 – javni sektor

Sprememba Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) je bila objavljena že konec leta 2018 v Uradnem listu RS, št. 83/24.12.2018. Spremenjena definicija minimalne plače se začne uporabljati s 1. 1. 2020.

V Zakonu o minimalni plači se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

Dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, se ne vštevajo v minimalno plačo.

Minimalna plača ter Razlika do minimalne plače od 1.1.2020 –  javni sektor

Natisni