Verzija 2020.09.002

Drugi osebni prejemki

  • Odpravljena težava pri izbiri vrste izplačila v obračunu.

Naročila dobaviteljem in kupcev

  • Priprava osnutkov naročila kupcev v eRegistrator ali preko elektronske pošte se ni izvedla. S tem popravkom je težava odpravljena.

Trgovina na drobno

  • Knjiženje v Blagajniško poslovanje v primeru, ko ni podana šifra načina plačila, je sedaj urejeno. Priredi se privzeta vrednost iz nastavitev modula Blagajniško poslovanje.

Fakturiranje

  • Knjiženje v Blagajniško poslovanje v primeru, ko ni podana šifra načina plačila, je sedaj urejeno. Priredi se privzeta vrednost iz nastavitev modula Blagajniško poslovanje.

Natisni