Verzija 2017.13.004

  • Šifrant zaposlenih
    • Omogočeno urejanje podatkov zaposlenih v primeru brez povezave Kadrovske evidence z Obračunom plač.
    • Zavihek Družinski člani
      • Odpravljena napaka na gumbu izračun olajšav.

Natisni