Vnos dajatev iz neto izplačil

Okno za vnos dajatev odpremo, če kliknemo na gumb Vnesi zapis (Insert) . Prikaže se pogovorno okno v katero vnesemo naslednje podatke:

Dajatev – podatek je dvomestno število.

Naziv dajatve – vpišemo naziv dajatve iz neto izplačil.

Osnova – osnova za izračun dajatve je lahko neto ali bruto vrednost izplačil.

% dajatve – odstotek dajatve je lahko vnesen na 2 decimalni mesti natančno.

Najmanj – vnesemo najnižji znesek izplačila od katerega naj program obračuna dajatev oz. pustimo vrednost 0,00, če želimo, da se dajatev obračuna od kateregakoli zneska večjega od 0,00. Za dajatve v fiksnem znesku vnesemo namesto vrednosti 0,00, konkreten znesek dajatve.

Največ – vnesemo najvišji znesek izplačila od katerega naj program obračuna dajatev oz. pustimo vrednost 9999999,00, če želimo, da se dajatev obračuna od kateregakoli zneska manjšega od 9999999,00. Za dajatve v fiksnem znesku vnesemo namesto vrednosti 9999999,00, konkreten znesek dajatve, ki naj bo enak kot v rubriki Najmanj.

Velja od - vnesemo datum začetka veljavnosti dajatve. Dajatev se bo obračunala ob pogoju, da sta mesec in leto manjša ali enaka mesecu in letu datuma obračuna.

Velja do - vnesemo datum konca veljavnosti dajatve. Dajatev se bo obračunala ob pogoju, da sta mesec in leto večja ali enaka mesecu in letu datuma obračuna.

Prejemnik dajatve – mora pred tem obstajati v šifrantu Stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če prejemnik ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo prejemnika dajatve že predhodno vnesli v šifrant Stranke, lahko kar vpišemo šifro prejemnika ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – iz šifranta izberemo banko za nakazila dajatev, ki mora biti predhodno vnesena pri prejemniku dajatve na zavihku Bančni računi.

Naziv računa – naziv se izpiše na osnovi nastavitev v bančnih računih prejemnika dajatev.

Konto v breme – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Konto v dobro – mora pred tem obstajati v šifrantu Kontni plan, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če konto ni še vnesen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo konto že predhodno vnesli v šifrant Kontni plan, lahko kar vpišemo številko konta ali pa ga poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Da lahko posamezni pogodbeni stranki obračunamo dajatev iz njenih neto izplačil, moramo izpolniti še šifrant Dajatve iz neto izplačil za pogodbene stranke.

Natisni