6.26.002

 

Odpravljene naslednje težave:

  • Kalkulacija delovnega naloga se osveži tudi pri brisanju sestavin iz sestavnice delovnega naloga.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; pri formiranju naročil dobaviteljem urejen sistem zaokroževanja količine za naročanje glede na minimalno količino naročanja in korak.
  • Izpisi – predvidena poraba materiala; urejeno hitro iskanje stranke (dobavitelj, naročnik) pri predlogu naročil dobaviteljem in pri predlogu razpisa delovnih nalogov.

 

Novosti:

  • Knjiženje – delovni nalogi; na izpis pregleda delovnih nalogov smo dodali možnost izbora izpisa še po skupini, klasifikaciji in oddelku izdelka.
  • Knjiženje – delovni nalogi; na veze delovnih nalogov se beležijo tudi podatki o naročilu kupca (če je naročilo delovni nalog direktno nastal iz naročila kupca ali če je nastal iz plana proizvodnje kateri je bil vezan na naročilo in se količine niso združevale po naročilih).
  • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji razpisa proizvodnje dodana možnost vklopa avtomatskega dodeljevanja serij izdelkov na razpisanih delovnih nalogih (v kolikor se izdelek spremlja po seriji in v nastavitvah okolja obstaja ustrezna nastavitev s ključem VRPSERIJA) ter možnost prenosa serije iz nadrejeni na podrejeni delovni nalog (če se na podrejenem delovnem nalogu nahaja izdelek, ki se spremlja po serijah in ima vpisano dodatno lastnost NADRSER z vrednostjo Da). 
  • Izpisi – Zasedenost delovnih postaj in delovnih mest; izpis je sedaj možno vezati tako na datum pričetka, kot tudi na rok izdelave delovnega naloga.
  • Varnostni sistem – dodane varnostne nastavitve za zaporo izpisov in pripomočkov, ki jih do sedaj ni bilo možno zapreti.

Natisni