Verzija 2017.10.001 z dne 18.08.2017

 • Šifrant zaposlenih
  • Zavihek Določitev dopusta
  • Na zavihek so dodani podatki določanja in koriščenja dopusta tekočega in preteklega leta.
 • Obrazci e-VEM
  • Dopolnjena priprava XML datoteke v primeru daljšega naziva stranke zavezanca.
 • Območne enote ZZZS
  • Umaknjena omejitev dolžine šifre na 3 znake     . 

Natisni