Izvoz plačilnih nalogov

S klikom na gumb Izvoz podatkov, se nam odpre spodaj prikazano okno.

Ta izvoz lahko uporabljamo v primeru da želimo izvažati plačilne naloge iz enega programa PP v drugega. Običajno se tega poslužujejo računovodski servisi, ki lahko pripravijo plačilne naloge za stranko in jim pošljejo datoteko, da sami poskrbijo za plačila.

 

V njemu izpolnimo želene kriterije:

Od do banke– izberemo banke, za katere izvažamo plačilne naloge.

Od do naziva računa – izberemo račune, za katere bomo izvažali plačilne naloge.

Številka naloga od do, Od do tipa naloga – omejimo izvoz plačilnih nalogov glede na številko plačilnega naloga in tip naloga.

Tip zbira – izvozimo lahko zbirne naloge ali pa posamične, ki so bili združeni v zbirni nalog.

Od do datuma zapadlosti, Od do šifre stranke, Od do šifre zaposlenega, Od do zneska naloga – omejimo izvoz plačilnih nalogov glede na datum zapadlosti, šifro stranke, šifro zaposlenega, znesek naloga.

Izhodna datoteka – s klikom v to polje se nam pot (v kolikor smo jo že v Nastavitvah definirali) avtomatično vpiše, sicer pa jo lahko sami poljubno določimo. Priporočljivo pa je, da tovrstne poti natančno opredelimo že v nastavitvah programa: Nastavite programa, zavihek APP– Mapa datoteke z nalogi.

Natisni