Stanje zalog

Izpis prikazuje stanje zalog na določen dan. Osnovni prikaz je na ravni artikel/skladišče ali na ravni artikel.

Najprej se odpre okno Stanje zalog, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katero želimo pregledovati stanje zalog.

Datum - vpišemo oziroma izberemo datum, za katerega želimo pregledovati stanje zalog.

Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo pregledovati stanje zalog.

Cenik – vpišemo ali izberemo cenik iz šifranta cenovnih področij, po katerem želimo ovrednotiti zalogo. Če je prazno, se upoštevajo cene in vrednosti iz prometnih podatkov.

Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Skupina artikla - vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Črtna šifra - vpišemo črtne šifre, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke – konsignante, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke – dobavitelje, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Proizvajalec – vpišemo oziroma izberemo stranke – proizvajalce, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katera želimo pregledovati stanje zalog.

Skupina skladišč – vpišemo oziroma izberemo skupine skladišč, za katere želimo pregledovati zaloge.

Komisionar – vpišemo izberemo komisionarje iz šifranta artiklov, za katere želimo pregledovati zaloge.

Konto - vpišemo oziroma izberemo konte, za katere želimo pregledovati stanje zalog.

Prikaži po – izberemo eno izmed kombinacij prikaza.

FIFO – prikažejo se samo zaloge na skladiščih, ki imajo označeno, da so vodena po FIFO vrednotenju. Preden se izbira tak izpis, priporočamo, da se v glavnem meniju v pripomočkih izbere možnost Obračun FIFO.

Po prejemih – če je izbrano FIFO se potem lahko izbere še to opcijo, ki na izpisu pokaže še prejeme, ki imajo zalogo in koliko je imajo.

Upoštevaj promet CS – opcija je aktivna, če obstaja povezava na NDK in v NDK povezava na Carinsko skladišče. Če je ta opcija potrjena, se v skupno stanje zaloge upoštevajo tudi prejemi in izdaje carinskega skladišča.

Uredi – določimo kako bo izpis stanja zalog urejen (po šifri, nazivu, črtni šifri, klasifikaciji, gruči artikla).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

QR izpis – imamo tudi možnost izpisa stanje zalog v qrd obliki, t.j. z oblikovanjem izgleda in vsebine izpisa po lastnih željah. Opomba: z računovodskega stališča qrd izpis stanja zalog ni primeren, za to je verodostojen standardni izpis zalog, katerega oblike se ne da spreminjati, vsebina pa je odvisna samo od nastavitvenih podatkov.

Na desni strani izberemo katere podatke želimo prikazati: prikaz artiklov, serij, količine nič, črtne šifre, zbirne količine, zbir po gručah artiklov, po klasifikacijah, po konsignantih, po dobaviteljih, po proizvajalcih in po stopnjah DDV.

Nastavitev »Samo artikli brez konsignanta« - če je obkljukano, potem v izpis pridejo samo artikli za katere velja, da v šifrantu nimajo vnesene šifre konsignanta.

V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so tri možnosti: Skladišče/konto/artikel, Konto/skladišče/artikel in Artikel.

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev preglednic je odvisno od parametra »Prikaži po« in je naslednje:

Skladišče/konto/artikel

Konto/skladišče/artikel

Artikel

Natisni