Verzija 2018.03.005

Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji serijskega knjiženja je odpravljena težava, ki je onemogočala knjiženje porabe sestavin v primeru izbrane opcije »razpisana količina«.

Natisni