Verzija 2018.06.001 z dne 30.4.2018

  • Seznam napak je dopolnjen z imenom in priimkom zaposlenega.
  • Pohitreno delovanje funkcij MXO, MYO…
  • Odpravljena težava pri pripravi temeljnice v primeru, ko ima zaposleni prispevek za beneficirano delo
  • predelava obračuna detaširanih po 45.a členu (olajšava), REK-1
  • REK-1: pravilen zapis polja B06č
  • zavihek Obračunski podatki - Splošno smo razdelili na zavihka Splošno in Boleznine
  • ​zapis osnov za boleznine po letih

Natisni