Verzija 2019.08.002

  • Evidenca prisotnosti
    • Urejen prenos v pripravo obračuna v primeru nastavitve združi obdobje od / do, če so vmes nedelovni dnevi.

Natisni