Dodajanje novih standardnih tekstov - VRP

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni tekst - VRP, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta.

  • Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst.
  • Naziv – vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje teksta.
  • Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica dokumenta) oziroma ga s klikom na gumb  izberemo.
  • Tekst – vpišemo tekst za izbrani tip standardnega teksta, ki ga bo možno izbrati na želeni delovni nalog.

Natisni