Verzija 2020.12.001 z dne 04.09.2020

Plačevanje - na obdelavi Priprava plačil je dodana kontrola, da se plačila, ki vsebujejo samo podatek o modelu in so brez sklica ne zapirajo.

Natisni