Gumb »Premik datumov povezanih nalogov«

Funkcija je namenjena spremembi datumov roka izdelave in pričetka izdelave podrejenih delovnih nalogov naloga na katerem je funkcija prožena.  Funkcija je dostopna samo pewko desnega klika miške na preglednici delovnih nalogov. Funkcijo se lahko dodatno varuje preko varnostnega sistema »VRP – PREGLEDNICA DELOVIH NALOGOV, premik datumov povezanih nalogov«.

Po zagonu funkcije, se odpre nastavitveno okno »premik datumov povezanih nalogov« v katerem se nahajajo naslednji podatki:

 • Nadrejeni DN – nadrejeni delovni nalog za katerega izvajamo premik datumov na povezanih (podrejenih) nalogih. Predlaga se delovni nalog iz preglednice na katerem smo funkcijo sprožili, nalog lahko zamenjamo.
 • Premik datumov –  izberemo ali bomo premik izvajali samo za prvi podrejeni nivo delovnih nalogov ali pa za vse nivoje.
 • Zamik roka izdelave za podrejene DN – izberemo način zamika roka izdelave. Opcije so:
 • Število dni (zamik po nivojih), tu se rok izdelave podrejenega nivoja izračuna po vnesenem številu delovnih dni zamika od datuma pričetka izdelave nadrejenega nivoja delovnega naloga.
 • Število dni (vsi nivoji enak datum) vsem podrejenim nivojem nalogov dodeli enak datum roka izdelave. Ta je za vneseno število delovnih dni pred datumom začetka izdelave nadrejenega delovnega naloga.
 • Vnos datuma bo vsem podrejenim delovnim nalogom dodeli izbran datum kot datum roka izdelave.
 • Izračun datuma pričetka izdelave za podrejene DN – izberemo način izračuna datuma pričetka izdelave na podrejenih delovnih nalogih. Opcije so:
 • Število dni (na vsakem delovnem nalogu je datum pričetka izdelave za vneseno število delovnih dni pred datumom roka izdelave).
 • Pretočni čas (na vsakem delovnem nalogu je datum pričetka izdelave za pretočni čas izdelave pred datumom roka izdelave).
 • Dnevna količina (na vsakem delovnem nalogu je datum pričetka izdelave za šrevilo delovnih dni izračunano iz razmerja med razpisano kolino naloga in dnevno količino izdelka pred datumom roka izdelave).
 • Šifra koledarja – določimo delovni koledar na podlagi katerega bo funkcija obravnavala delovne dneve.

 

Preko gumba »Nastavitve« lahko prednastavimo (predlagamo) izbirne podatke funkcije.

 

Preko gumba »Pregled podr. DN« lahko preverimo katere podrejene delovne naloge ima izbrani nadrejeni delovni nalog.

 

Samo funkcijo izvedemo preko gumba »Pordi«.

 

Natisni