Zgodovina občin doplačnikov

Gumb  je na dnu preglednice Občine doplačnikov in je aktiven samo, če uporabljate dodatno kodo za za poračune in obračun medmesečnih sprememb.

Po kliku na gumb  se odpre preglednica, kjer je zgodovinski pregled sprememb občin doplačnikov.

Natisni