Razmejitve

Obdelava je namenjena razmejevanju vknjižb. Nahaja se v programu Dvostavno knjigovodstvo na dnevnih obdelavah v posrednem knjiženju.

 Razmejitve

Natisni