Knjiženje izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, ki omogoča knjiženje posameznih računov.

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Leto -  izpiše se leto. Poleg leta se izpišejo meje davčnega obdobja, ki smo ga skupaj z izpisanim letom izbrali ob vstopu v program.

·      Zap.številka – izpiše se zaporedna številka zapisa v knjigi izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti.

·      Obdobje – izpiše se obdobje izbrano ob vstopu v program.

·      Obračun – izbrano polje pomeni, da bo vnesen račun zajet v obračun DDV.

·      Popravek – izbrano polje pomeni, da je vnesen zapis popravek.

·      Vrsta računa – če želimo označiti račun, ki mora biti v knjigi zaradi revizije, ne sme pa iti v obračun oz. vrednost blaga, ki je montirano ali instalirano v drugi državi članici evidentiramo v  knjigi I-RAČ-D tako, da označimo Vrsto računa Montaža in instaliranje

 

Račun:

·      Knjiženja listine - vpišemo datum knjiženja računa.

·      Številka listine – vpiše se številka izdanega  računa za dobave blaga znotraj Skupnosti.

·      Datum listine – vpiše se datum računa.

·      Datum opravljanja od do – datuma od do katerega je bila opravljena dobava.

·      Šifra kupca – kadar šifre ne poznamo, jo lahko poiščemo v šifrantu, ki ga prikažemo s klikom na gumb .

·      Firma/Naziv in Firma/Sedež sodita naziv in sedež kupca, v okence Davčna številka pa njegova davčna številka.

Pomembno:  Vpiše se samo davčna številka. Identifikacijska številka v knjigi izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti, bo sestavljena iz šifre države in davčne številke.

Gumb VIES – omogoča direkten dostop do spletne strani, kjer lahko preverimo davčno številko kupca.

·      Vzorec – vpišemo šifro enega od vzorcev, ki smo si jih predhodno pripravili in shranili v ustrezen šifrant vzorcev. Če šifre ne poznamo, jo poiščemo v šifrantu. Katera polja bomo morali izpolniti, je odvisno od vrste vzorca.

 

Oproščen in drug promet:

·      Oproščena dobava blaga znotraj Skupnosti -  vpiše se vrednost računa v primeru oproščenih dobav blaga znotraj Skupnosti.

·      Druga dobava blaga znotraj Skupnosti – vpiše se vrednost računa od druge dobave blaga znotraj Skupnosti.

·      Tristranske dobava blaga znotraj Skupnosti – vpiše se vrednost računa v primeru tristranske dobave blaga znotraj Skupnosti.

 

Natisni