Spreminjanje izračunanih osnov za boleznine iz izplačil

Podatke o izračunanih osnovah za boleznine iz izplačil urejamo tako, da najprej v preglednici Izračunane osnove za boleznine iz izplačil označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter), ki prikaže podatke:

Zaposleni – prikaže se šifra zaposlenega.

Izplačila iz leta – program predlaga podatek Izplačila iz leta, kakršen je v preglednici izračunanih osnov iz izplačil v letu. Leto izplačila boleznin lahko spremenimo.

Število ur – program predlaga Število ur iz preglednice izračunanih osnov iz izplačil v letu. Podatek lahko popravimo.

Vsota izplačil – program predlaga Vsoto izplačil iz preglednice izračunanih osnov iz izplačil v letu. Podatek lahko popravljamo.

Izračunana osnova za boleznino – izpiše se izračunana osnova za boleznino zaposlenega za izbrano leto. Podatka ni mogoče spreminjati.

Natisni