Brisanje knjig dokumenta

Knjige dokumentov brišemo tako, da najprej v preglednici Knjige dokumentov označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Če za knjigo dokumentov že obstaja promet, se prikaže sporočilo

In knjige dokumentov ni možno izbrisati.

Natisni