Popravljanje cen na knjiženih predprejemih

V modulu Materialno skladiščno poslovanje lahko na že knjiženem predprejemu popravljamo tudi prodajno in maloprodajno ceno ter posledično % RVC med temi cenami. Spremembe se bodo zabeležile v prejem in v cenike iz nastavitev programa na enak način, kot se zabeležijo ob prvem knjiženju predprejema.

Popravljanje cen na knjiženih predprejemih

Natisni