gumb Priprava excel datoteke

Omenjen gumb je namenjen izvozu večjih količin podatkov(npr. za potrebe revizorjev). Izvoz upošteva samo 4 nastavitvene podatke

(Letnica obr. leta od do,

Obdobje od do,

Temeljnica od do in

Konto od do),

ostalih nastavitvenih podatkov ne upošteva.

Potrebno je vedeti, da izvoz v excel datoteko lahko traja več minut (npr. 400000 vrstic cca. 2min, da odpre področje, kamor želimo shraniti datoteko in potem cca. 30min za sam izvoz podatkov v excel datoteko).

Natisni