Koda za poračune subvencij prehrane

Koda je namenjena poračunu subvencije MIZKŠ za šolsko prehrano. Za šolsko leto 2012/13 velja, da je možen obračun samo subvencije malice in kosila, v obeh primerih MIZKŠ povrne s subvencijo celotno ceno obroka. Subvencija 2/3 malice se je uporabljala v lanskem šolskem letu, enako Subvencija malice in kosila. Trenutno naj bi se poračuni izvedli za vse tiste primere, ko dobite odločbo prepozno, torej po opravljenem obračunu, npr. novembra se bo delal redni obračun za oktober. in poračun za september; decembra se bo delal redni obračun za november in poračun za september in oktober itd. Predvidevamo, da bo v koledarskem letu 2012 najprej prihajalo do zamujanja odločb.

 

Če smo odločbo o subvenciji prejeli šele po že opravljenem obračunu v katerem bi ta subvencija že morala biti upoštevana, moramo za tega učenca morali narediti poračun. V ta namen je pripravljen spodnji del okna. Najprej moramo pritisniti na gumb , program nas prosi za vnos aktivacijske kode, katero ste/boste dobili z nakupom kode za Poračune subvencionirane šolske prehrane. Če kode še niste kupili in jo boste želeli se obrnite na prodajo podjetja SAOP, da vam bodo poslali ponudbo.

 

Po vnosu kode se vam aktivirajo še ta polja, kjer vnesemo podatke:

·      Leto poračuna: torej v katerem letu bi radi želeli pripraviti poračun. Če smo dobili odločbo decembra in bomo pripravljali poračun šele v januarju moramo tu izbrati leto 2013, če poračun pripravljamo še v letošnjem letu izberemo leto 2012

·      Mesec poračuna: izberemo v katerem mesecu bomo naredili obračun in hkrati pripravili poračun. Če vpišemo mesec oktober, bo program ko bomo v obračunu vnesli datum opravljene storitve od 1.-31.10. pripravil še poračun za mesec september oz. za vse tiste mesece od datuma  veljavnosti vloge.

·      Subvencija: kadar vnesemo novo odločbo, ki je učenec do sedaj še ni imel, pustimo  polje Subvencija prazno.

 

 

S klikom na gumb Potrdi se subvencija in podatki za poračun shranijo.

Natisni